Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

 

19.02.2021

 

Як отримати дублікат документа про вищу освіту

 

 

Міністерство освіти і науки України у своєму роз'ясненні повідомляє, що статтями 7, 8 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію видається документ (диплом) про вищу освіту (науковий ступінь). Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка включає, зокрема, Реєстр документів про вищу освіту.Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН від 25.10.2016 № 1280) затверджено Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Відповідно до пункту 19 цього Порядку дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) у разі:

втрати, викрадення, знищення тощо документа;

пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;

неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;

наявності помилок у документі;

зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ;

невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;

неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі;

неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.

За інформацією Міністерства освіти і науки України для отримання дублікату документа про вищу освіту (диплома) та/або додатка до нього, треба подати письмову заяву до вишу, який видав документ. Це можна зробити особисто або через уповноваженого представника. У випадку реорганізації такого вищого навчального закладу необхідно звернутися до правонаступника. Якщо правонаступник відсутній, заяву необхідно подавати у Міністерство освіти і науки України, яке знаходиться за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10.

У заяві необхідно вказати:

 

  • ПІБ та дату народження;
  • серію та номер документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • місце проживання і телефон;
  • закладу вищої освіти та дату його закінчення;
  • назву документа, дублікат якого замовляється;
  • причину замовлення дубліката;
  • інші додаткові відомості, які вважаєте важливими;
  • згоду на обробку персональних даних.

 

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Інформація про документи почала вноситися закладами вищої освіти в базу з 2000 року. У випадку відсутності інформації про факт видачі диплома  в ЄДЕБО, то вищий навчальний заклад може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.За відсутності інформації про факт видачі диплома в ЄДЕБО, а також у випадку недоступних архівів ЗВО можна:

 

  • подати заяву до суду для встановлення факту здобуття відповідного ступеня чи рівня освіти; підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт поставлення штампа «Apostille» МОН України або вчинення консульської легалізації.

 

Наступним кроком є подання заяви у Міністерство освіти і науки України для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви треба додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо підтвердження апостилю.Для відновлення диплома, отриманого на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року,  процедура є такою ж, як описано вище.

За більш детальними роз’ясненнями необхідно звертатись до відділу «Кегичівське бюро правової допомоги» за адресою: 64003, Харківська область, смт.Кегичівка, вул.Волошина, 29 або за телефоном (05755) 3-11-84.